Aero klub "Dragutin Novak"
 

 

Foto kino video klub "Križevci"
Wireless Križevci Informatički klub "Križevci"
Klub robotike "Senzor" Inovatorsko društvo "Marcel Kiepach"
Digital klub "Korak" Off Road klub "Križevci"
Klub radioorjentacije "Antena" Radio klub "Križevci"